سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چه کار کنم که دوستم داشته باشی؟

 دوشنبه 87 آبان 6 , ساعت 1:14 صبح |[ پیام]
کاش عشق ما هم یک سال و چند ماه و چند روزه می‌ماند
پیر شده ....
پیر شدیم

 دوشنبه 87 آبان 6 , ساعت 12:57 صبح |[ پیام]
کاش محله‌ی ما هم هف‌کوری داشت تا برایمان دعاهای شیرین می‌کرد
بی‌خبر نمونی
گم و گور نشی
هدیه به هف کر صلوات
 دوشنبه 87 آبان 6 , ساعت 12:38 صبح |[ پیام]
هر چه می گذرد به جای پیر تر شدن چوب تر می‏شوم
اصلا این روزها چوب چوبم
می شکنم ؛ اما خم نمی شوم
 شنبه 87 آبان 4 , ساعت 3:47 عصر |[ پیام]
   1   2   3   4   5   >>   >