سفارش تبلیغ
صبا ویژن

و کودکان پی پرپرچه‌ها روان بودند

سپورهای خیابان سرود می‌خواندند

وشاعران بزرگ

به برگ‌های مهاجر نماز می‌بردند!


 دوشنبه 87 آبان 27 , ساعت 1:10 عصر |[ پیام]