سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلم برای حسن تنگ شده است.از اول رفاقتمان تا به حال حتی یک بار هم به من

زنگ نزده است با این وجود من دلم برای حسن تنگ شده است.


 چهارشنبه 87 مرداد 30 , ساعت 5:16 عصر |[ پیام]

دلم برای حسن تنگ شده است.نشسته ام بسیاری از اینک هایش را خوانده ام اما

مثل بسیاری ازاینک های خودم کسی از آنها سر در نمی آورد.


 چهارشنبه 87 مرداد 30 , ساعت 5:16 عصر |[ پیام]

دلم برای حسن تنگ شده است.ازوقتی وبلاگش را بسته است بیشتر دلم برایش تنگ

شده است.مخصوصا اینکه از آن موقع دیگر به ما سر نمی زند.


 چهارشنبه 87 مرداد 30 , ساعت 5:16 عصر |[ پیام]

دلم برای حسن تنگ شده است....


 چهارشنبه 87 مرداد 30 , ساعت 5:15 عصر |[ پیام]

مریضی هم بددردی است!

خدا هیچ آدم سالمی را مریض نکند...


 سه شنبه 87 مرداد 29 , ساعت 10:29 صبح |[ پیام]

همه کارهایم مانده. این چند روز به قدری گرفتار بوده ام که حتی نرسیده‏ام بروم مسجد. کاش حداقل امروز مریض نبودم...


 سه شنبه 87 مرداد 29 , ساعت 10:27 صبح |[ پیام]

خاطرت از شکوه‏ی ما کی پریشان می‏شود؟...


 سه شنبه 87 مرداد 29 , ساعت 10:25 صبح |[ پیام]

خیلی وقت است به اینک سر نزده ام؛

مریضم؛ گلوم درد می‏کنه؛ سرم داره می‏پوکه؛ جای آمپول دیرزو هم که دیگه نگووو...


 سه شنبه 87 مرداد 29 , ساعت 10:24 صبح |[ پیام]

خیال رفتگان شب تا سحر در جانم آویزد
خدایا این شباویزان چه می خواهند از جانم؟!


 یکشنبه 87 مرداد 13 , ساعت 2:42 صبح |[ پیام]

قول دادم بخوابم تا سر دردم بهتر بشه.  رفتم بخوابم اما نشد خب. خوبش نشد.


 یکشنبه 87 مرداد 13 , ساعت 2:28 صبح |[ پیام]
   1   2   3   4   5      >