سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حام یه چیزی گفت که یاد نوجوونیام افتادم؛ اون وقتایی که من و زینب بیشتر وقتا مثل هم فکر می کردیم؛ اون حرفایی می زد که من داشتم توی ذهنم می ساختمشون و بر عکس. یادش به خیر. یاد همه عشق و صمیمیتی که ... . هیچی اصلا.

 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 11:9 عصر |[ پیام]

اوه اوه. 
اینک یک عدد تابل کوچولوی ناز نازی کف دستمان مشاهده شد. 


 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 9:9 عصر |[ پیام]
عکسها چی شد؟؟؟!!!
من ندارم یا کلا پر؟؟؟!!!
 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 8:7 عصر |[ پیام]
کوفتمه!!! نچ نچ .... تحریف مسلم.... نعع تعمیم مسلم....
 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 8:4 عصر |[ پیام]
کاش چشمامون رو درست باز کنیم و کسانی رو که دوستمون دارن و دوستمون دارن و دوستمون دارن رو تشخیص میدادیم. یعنی به یه کلام، دوستان واقعی رو میدیدیم.
 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 8:0 عصر |[ پیام]
چقدر دوست داشتم باهاشون برم.
خستمه. کوفتمه
 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 7:54 عصر |[ پیام]
حکما حکمتتُ عشقه! یاعلی مددی!
 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 7:49 عصر |[ پیام]
من به یه لحظه هم قانعم... .
 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 7:48 عصر |[ پیام]
یاد چشمات افتادم؛ همونایی که اون روز داشتن بیرون رو نگاه می کردن که ... . که من اشک های اون دور و ورا رو نبینم...
 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 7:47 عصر |[ پیام]
کاش می‏دانستی وقتی می‏خندی چه‏قدر خوشگـ... دوست‏داشتنی می‏شوی.
 جمعه 86 آذر 30 , ساعت 6:49 عصر |[ پیام]
   1   2   3   4   5   >>   >